Církev Svatého Řehoře Osvětitele

hlavní kostel: římskokatolický farní sv. Jiljí, ulice Husova, Praha 1 - bohoslužby jednou měsíčně

představený: archimandrita o. Barsegh Pilavčjan, tel. 608 365 117, e-mail: frbarsegh@yahoo.com